คำถามที่พบบ่อย

สินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เรามีสินค้าทั้งหมด 4 ประเภท คือ ครีมเทียม, กะทิผง, ขิงผง และกลูโคสผง (แบะแซผง)

ครีมเทียม

Q : ครีมเทียวที่จำหน่าย มีสูตรอะไรบ้าง

A : ครีมเทียมของเรามีทั้งหมด 3 สูตร คือ NC-33, NCW-34 และ NC-36


Q : ครีมเทียมแต่ละสูตรมีความแตกต่างกันอย่างไร

A : ครีมเทียมแต่ละสูตรแตกต่างกนั ที่เปอร์เซ็นของไขมันคือ NC-33 มีไขมัน 33%, NCW-34 มีไขมัน 34% และ NC-36 มีไขมัน 36%


Q : ครีมเทียมทำมาจากอะไร

A : ครีมเทียมของเราทามาจากน้ามนัในเมล็ดปาลม์


Q : ครีมเทียมมีไขมันทรานส์หรือไม่

A : ครีมเทียมของเราทาจากไขมันปาล์มคุณภาพ ที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนแบบ fully hydrogenated ทาให้ปราศจากไขมันทรานส์และคลอเรสเตอรอล


กะทิผง

Q : สินค้ากะทิผง มีการเติมสารหรือสีสังเคราะห์หรือไม่

A : สินค้ากะทิผงของเรามีสีและกลิ่นจากธรรมชาติไม่มีการเติมสารแต่งกลิ่นหรือสารสังเคราะห์


Q : ข้อดีของกะทิผง

A : กะทิผงสามารถเก็บรักษาได้ง่ายกว่ากะทิแบบน้ำ เนื่องจากเมื่อเปิดถุงบรรจุภัณฑ์แล้วสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง และใส่ในภาชนะปิดสนิทรวมไปถึงสินค้ามีอายุการเก็บรักษานานถึง 2 ปี


Q : กะทิผงเป็นสินค้าออร์แกนิก หรือไม่

A : สินค้ากะทิผงของเราไม่ได้เป็นสินค้าออร์แกนิกเนื่องจากเรามีการเติมวัตถุดิบอื่นๆเ พื่อทำให้กะทิมีความมัน อร่อยยิ่งข้ึน


ขิงผง

Q : ผลิตภัณฑ์ขิงผงใช้ขิง ประเภทใดในการผลิต

A : ในการผลิตขิงผง เราเลือกขิงแก่ อายุ 10-12 เดือน


Q : ขิงผงมีระบวนการผลิตอย่างไร

A : เรานำขิงแก่เข้ากระบวนการผลิตและสกดัผ่านกระบวนการสเปรยด์รายเพื่อให้ได้เ้ป็นผงขิงเข้มข้น


กลูโคสผง

Q : กลูโคสผงทำมาจากอะไร

A : กลูโคสผงได้มาากน้ำตาลในสำปะหลังที่ผ่านกระบวนการที่ทันสมัยเพื่อให้อยู่ในรูปแบบผง


Q : กลูโคสไซรัป/แบะแซ และกลูโคสผง/แบะแซผง มีความมแตกต่างกันอย่างไร

A : กูลโคสผง/แบะแซผง สามารถละลายน้ำได้ดีกว่าและตกตะกอนน้อยกว่ากลูโคสไซรัป/แบะแซ


Q : สามารถใช้กลูโคสผงแทนกํารใช้น้ำตาล ได้หรือไม่

A : กลูโคสผงสามารถใช้แทนน้ำตาลได้ แต่จะให้ความหวานได้ไม่เท่ากับน้ำตาล และกลูโคสผงจะมีความหนืดกว่าน้ำตาล

Q : ครีมเทียม

A : เครื่องดื่ม 3in 1 (กาแฟ โกโก้ ฯลฯ) , ชานม , ไอศกรีม , ซุป , ผงปรุงรส เป็นต้น


Q : กะทิผง

A : เครื่องแกง , ไอศกรีม , ขนมไทย , แกงกะทิ , ผงปรุงรส , พุดดิ้ง เป็นต้น


Q : ขิงผง

A : เครื่องดื่ม , ผงปรุงรส เป็นต้น


Q : กลูโคสผง (แบะแซผง)

A : ไส้ขนม , เคลือบขนม , Snack Bar , น้ำหวานเข้มข้น , ไอศกรีม เป็นต้น

Q : สินค้าที่ผลิตตามฤดูกาล คือ

A : สินค้าที่มีการผลิตตามฤดูกาลมีทั้งหมด 2 ผลิตภัณฑ์ คือ กะทิผงและขิงผง


Q : บริโภคครีมเทียมอย่างไรให้ปลอดภัย

A : ผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลโภชนาการที่ฉลากของครีมเทียมว่าไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันทรานส์ วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป็นครีมเทียมที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (ทั้งนี้ผู้บริโภคควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมและควรออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ)


Q : อัตราส่วนที่ใช้ในการผสมกะทิผงและน้ำ

A : เพียงนำผงกะทิ ละลายกับน้ำอุ่น ในสัดส่วนอย่างง่าย คือ 1 : 1 (หัวกะทิ) และ 1 : 2.5 (หางกะทิ) ทั้งน้ีความเข้มข้นนั้นสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน


Q : ส่วนประกอบหลกัของครีมเทียม

A : ส่วนประกอบหลักของครีมเทียมได้แก่ กลูโคสไซรัป, ไขมันปาล์ม , โซเดียมเคซิเนต (โปรตีนนม), สารแต่ง กลิ่นเลียนธรรมชาติ และอิมัลซิไฟเออร์